Civilna arhitektura

Najpomembnejše palače in gosposki domovi na tem območju kažejo tako na vpliv beneške arhitekture kot tudi najznačilnejše motive koroške arhitekture z resnobnimi pročelji, balkoni iz lesa ali kovanega železa in posebno nagnjenimi strehami.


Search & Find

Quick search

foto galerija