Žabnice – Bela peč

Žabnice: obrambni objekti v dolini Bartolo (druga polovica tridesetih let 20. stoletja). Pregradni objekti v dolini Bartolo stojijo na osrednjem delu doline. Če nadaljujemo proti severu, preko travnikov Bartolo, je v gozdovih  tik pred sedlom, ki zaznamuje mejo z Avstrijo, manjša vojašnica.


Bela peč: obrambni objekti na vrhovih Leila, Kavalarka, Kopa in Peč (druga polovica tridesetih let 20. stoletja). Del meje med prehodom Kokova in prehodom Bela peč je zajemal objekte obrambne črte vrhov Leila, Kavalarka in Kopa. Vzdolž ceste, ki se iz Bele peči vzpenja proti Kavalarki, so na križišču malo dlje od zaselka Zagrad vidni ostanki zgradb, kjer so imeli svoja zatočišča vojaki na dnu doline in kjer so hranili strelivo. Dobro so se ohranile vojašnice na območju vrhov Leila, Čabin, Kopa, Zahomec in Peč, od katerih so nekatere res velike, vse pa zlahka dostopne.


Bela peč: obrambni objekti na mejnem prehodu Bela peč/Rateče (druga polovica tridesetih let 20. stoletja). Obrambni objekti na sedlu Rateče se nahajajo nedaleč od mejne črte vzdolž pasu, ki prečka celotno dolino. V podporo objektov z orožjem so postavili tudi nekatere vojašnice in dva protitankovska jarka (danes delno zakopana), ki delita ravnino. Na severni strani državne ceste, nedaleč od poslopja finančne straže, so manjša vojašnica, nekateri topniški položaji na vzpetinah ob robu travnikov, oba jarka in nasip, ki je varoval os ceste. Objekti na jugu so stežka vidni, saj so odlično skriti med vzpetinami morenskega izvora.


Search & Find

Quick search

foto galerija