Kokova

Kokova: območje Vallo Littorio, obrambni objekti mejnega prehoda na Kokovi (druga polovica tridesetih let 20. stoletja). »Vallo Littorio« je sistem stalnih utrdb, ki se razprostira med Francijo in tržaškim Krasom. Objekte, ki jih je zgradila italijanska vojska za obrambo alpskih meja v letih pred drugo svetovno vojno, tvorijo garnizijski položaji za nadzor nad morebitnimi smermi prodora nasprotnih sil, od dna dolin do najvišjih leg. Večina objektov, ki je bila zgrajena ob upoštevanju novih obrambnih potreb, je ostala v uporabi do nedavnega. Posamezni položaji so bili zgrajeni v jamah ali vkopani pod naravnimi vzpetinami; struktura je iz debele plasti betona, zunaj pa so vidni le topovi in mimetizirani vhodi. Posebne omembe so vredni obrambni objekti med Trbižem in prehodom Kokova, med redkimi, ki so jih zajeli vojni dogodki takoj po 8. septembru 1943. Pripadali so dvema obrambnima skupinama. Najbolj napredna obrambna pregrada (pravijo ji Porticina) je stala tik ob mejnem pasu, z objekti ob robu državne ceste Pontebbana okoli današnjega carinskega tovornega postajališča. Še zanimivejši so objekti, ki so jih postavili na drugi strani doline, na območju Colme, in so dostopni po gozdnih cestah; gre za manjšo vojašnico, nekaj topniških položajev in posebnega primerka zobčastega protitankovskega okopa, ki se nadaljuje v gozdu za nekaj stotin metrov. Obrambna pregrada na Kokovi je ščitila dolino iz bolj oddaljenega položaja, vendar je od tod razgled segal dlje zaradi višje lege. Na vrhu griča, kjer se nahaja Zgornja Kokova, je še nekaj objektov, ostali pa so postavljeni nižje, vzdolž danes zapuščenega dela državne ceste.


Search & Find

Quick search

foto galerija