Druga svetovna vojna

Tik pred dogodki druge svetovne vojne so potekale opcijske volitve kot rezultat italijansko-nemškega dogovora, po katerih je večina nemško govorečega prebivalstva zapustila italijansko Kanalsko dolino in prešla pod Avstrijo in Rajh. Z drugo svetovno vojno se je pozornost ponovno osredotočila na to mejo, čeprav tukaj na srečo ni bilo bojev in razdejanj. S priključitvijo severne Slovenije Nemčiji maja 1941 je tudi mejni prehod Rateče, po prehodu Kokova-Porticina, ločil Italijo od Tretjega rajha, po poznejši priključitvi Jadranske obale nacistični Nemčiji pa so bili ti mejni prehodi popolnoma ukinjeni. Premirje, ki so ga naznanili 8. septembra 1943, je povzročilo nemški napad proti vojašnici Italia v Trbižu, ki pa se je močno uprla. Tega dogodka in italijanskih padlih se spominjajo vsako leto s svečanostjo.


Search & Find

Quick search

foto galerija