Verska umetnost

Umetnostne zvrsti, ki si jih je po tradiciji mogoče ogledati v Kanalski in Železni dolini, so tiho pričevanje različnih načinov življenja, ki izhajajo iz človeških izkušenj in so zato zelo pomembne ne le s tehničnega in estetskega vidika. Prav zato je na tem območju mogoče razbrati pojave preproste arhitekture, ki združuje tri kulture, italijansko, nemško in slovansko. Ti slogi se med seboj dopolnjujejo, včasih pa se med seboj razlikujejo. Vsekakor ostajajo to primeri arhitekture brez strogih dogem, temveč z nekaterimi preprostimi pravili, ki jih vselej upoštevajo.


Search & Find

Quick search

foto galerija